Cerkev Marijinega Vnebovzetja

Cerkev Marijinega vnebovzetja predstavlja pomemben člen v razvoju sakralne arhitekture širše ljubljanske okolice. Cerkev Marije Vnebovzete v Vinjah je že od nekdaj romarska. To potrjujejo še danes romarji iz bližnje in daljne okolice, ki se zberejo ob vsakem Marijinem prazniku, predvsem pa na Veliki Šmaren. Srednjeveško zasnovana cerkev z obzidanim pokopališčem je bila prvič omenjena leta 1526, večje prezidave so sledile v 18. in 19. stoletju. Ladja je pravokotna z banjastima obokoma in prezbiterijem ter zakristijo na severni strani. Na zahodni strani je prizidan zvonik z ločnimi vhodi in piramidalno streho.

Cerkev predstavlja eden izmed značilnih tipov arhitekture sakralnih objektov koncem 18. in 19. stoletja. Bogato celostno arhitekturno in likovno podobo dopolnjuje predvsem vsa notranja oprema in oprava cerkve s tremi oltarji, s tabelnimi slikami, šamotnim dekorativnim tlakom in z orgelsko omaro.