Preskoči na vsebino


Oznanila za naslednjih štirinajst dni:

 V avgustu nas papež vabi, da prosimo za MORSKI SVET.

Molimo, za vse, ki delajo in se preživljajo z morjem, vključno z mornarji, ribiči in njihovimi družinami

Več kot devetdeset odstotkov svetovne trgovine poteka po vodi/morju. Odvisnost naše družbe od pomorske industrije je neizpodbitna. Brez mornarjev bi se svetovna ekonomija zaustavila in brez ribičev bi mnogi deli sveta trpeli zaradi lakote. Izražam svoje spoštovanje do mornarjev in ribičev, od katerih so mnogi  zaradi dela dalj časa daleč od svoje domovine in družine.

Življenje mornarja ali ribiča  ne zaznamuje le izolacija in oddaljenost. Včasih jih prizadenejo sramotne izkušnje zlorab in nepravičnosti, pasti trgovcev z ljudmi, izsiljevanje prisilnega dela. Dogaja se, da ne prejmejo plače, ki bi jo morali, ali pa jih pustijo v oddaljenih pristaniščih. Poleg naravnih nevarnosti, kot so nevihte in orkani, se ti možje morajo soočiti tudi s piratstvom in terorističnimi napadi. Plujejo po oceanih in svetovnih morjih ter prihajajo v pristanišča, kjer niso vedno dobro sprejeti. 

Spodbujam vas kaplane in prostovoljce Stella Maris, da podvojite trud pri obravnavanju vprašanj, ki so prepogosto rezultat človeškega pohlepa. To je predvsem trgovina z ljudmi, prisilno delo in nasilje nad človekovimi pravicami in pravicami na področju dela, ki ga doživljajo mnogi moški in ženske, ki živijo in delajo na morju. S svojim delom lahko tem osebam pomagate povrniti občutek dostojanstva.

Tudi po vaši zaslugi lahko najranljivejše osebe najdejo upanje v boljšo prihodnost. Vaše prizadevanje jim lahko pomaga, da se ne predajo pred nestalnim življenjem, ki je včasih zaznamovano z izkoriščanjem. Vaša navzočnost v pristaniščih, malih in velikih, bi že sama po sebi morala biti znamenje očetovstva Boga in dejstva, da smo pred njim vsi otroci in bratje; klic k prvotni vrednoti človeške osebe, ki je pred vsakim interesom in nad njim; ter spodbuda vsem, začenši pri najrevnejših,  da bi si prizadevali za pravičnost in spoštovanje temeljnih pravic. Spomnimo se« da so ljudje, ki jih je Božja ljubezen prenovila, zmožni spremeniti pravila in kvaliteto odnosov kakor tudi družbene strukture: so osebe, ki so zmožne prinesti mir, kjer so konflikti, varovati in gojiti bratske odnose, kjer je sovraštvo, iskati pravičnost, kjer prevladuje izkoriščanje človeka nad človekom. Samo ljubezen je zmožna na radikalen način spremeniti odnose, ki jih ljudje imajo med seboj« (kompendij družbenega nauka Cerkve, 4).

Govor udeležencem srečanja za kaplane in prostovoljce apostolata morja

Frančišek 27. junija 2019