Avtor: zudolsko Objavljeno: 4. 08. 2019

NADŠKOF MSGR. STANISLAV ZORE JE BLAGOSLOVIL OBNOVLJENO VINJSKO CERKEV

Cerkev Marije Vnebovzete v Vinjah je podružnica fare Sv. Helena – Dolsko. V kroniki je omenjena l. 1526, ko je morala prispevati za obrambo dežele pred Turki dva renska goldinarja in 50 krajcarjev premoženja ter en bakren kelih. Morda pa je še starejša. Po načinu zidave cerkve bi mogli sklepati, da je iz 14. ali celo iz 13. stoletja. Valvazor omenja to cerkev in pravi, da je imela tri oltarje ter da se v njeni bližini lomijo ploščice za cerkvene strehe in druga poslopja. Imenuje jo Blažena Devica Marija Vnebovzeta.

Po najstarejši letnici omembe cerkve je bila grajena še v gotskem slogu z ravnim lesenim stropom, ki je kasneje izrecno omenjen. Predelana – barokizirana je bila v začetku 18. stoletja. Okrog l. 1772 je bil postavljen novi glavni oltar, vanj so namestili sliko Marije Vnebovzete, ki jo je v letih 1772-1774 naslikal baročni slikar Anton Cebej in je velike umetniške vrednosti. L. 1985 so jo restavrirali ter prikazali na razstavi Cebejevih del v Narodni galeriji v Ljubljani… Nova stranska oltarja so postavili l. 1851. Avtor teh oltarjev je bil isti kot v avtor stranskih oltarjev v cerkvi sv. Marjete v Dolu, Anton Zajc. V novi stranski oltar so namestili staro in popravljeno sliko sv. Ane, ki jo je tudi naslikal Matevž Kavka iz Ihana. L. 1883 so cerkev na novo obokali in prepleskali na belo. Istega leta so izdelali tudi pevski kor. Že naslednje leto je v zvonik udarila strela in naredila velikansko škodo na ostrešju. Takrat so streho morali popraviti... L. 1910 so bile blagoslovljene nove orgle, ki jih je napravila orglarska delavnica Rieger v Jagerndorfu. L. 1912 je bil v cerkev prenesen Layerjev križev pot iz župnijske cerkve, potem ko so tja namestili križev pot slikarja Simona Ogrina iz Vrhnike. Ko so v času prve svetovne vojne pobrali bronaste zvonove pri sv. Heleni in pri sv. Agati, so prišli še v Vinje. 3. oktobra 1917 so vzeli oba večja bronasta zvonova, le najmanjšega – tretjega, so pustili. Po letu 1920 so stara bronasta nadomestili z dvema železnima, ki ju je vlila livarna Kranjske industrijske družbe na Jesenicah.

Slikar Simon Ogrin je l. 1924 tudi za Vinjsko cerkev naredil sliko za veliko bandero. L. 1929 pa je notranjost cerkve poslikal slikar Franc Merčun. Leta 1971 so streho v času župnika Franca Jegliča popravili ponovno, tesar Janez Selšek je izdelal zvonik, z bakreno pločevino pa ga je obdal klepar Rous... Leta 1975 izdelani novi žlebovi in narejena nova kanalizacija in odvodnjavanje okrog cerkve. L. 1979 so v line zvonika namestili nova polokna. L. 1980 je bila temeljitejše obnovljena notranjščina cerkve, razen stropa. Leta 1982 je župnika Jegliča zamenjal g. Vinko Čampa. L. 1984 so bili zvonovi elektrificirani. Cerkev je dobila nova okna. L. 1985 je Layerjev križev pot obnovil akademski restavrator Tomaž Kvas, okvire križevega pota pa podobarska delavnica Kavčič v Šentjoštu nad Horjulom. Istega leta na žegnanjsko nedeljo ga je blagoslovil ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič. L. 1986 je bil obnovljen pokopališki križ. L. 1987 kupljena nova električna ura v zvoniku. L. 1988 narejena drenaža na severni strani cerkve.  Leta 1989, so v februarju začeli obnovo fasade na cerkvi, ki je Vinjsko sosesko lepo povezala. Najprej so farani sami postavili gradbeni oder in nato odbili stari omet do kamna.. L. 1993 je župnika Čampo zamenjal g. Jože Grebenc. Leta 1995 je strela uničila električno zvonjenje, zato ga je bilo potrebno narediti na novo.. Leta 1997 so naredili nove stopnice na kor. Leta 2001 je cerkev dobila novo strešno kritino, za kar je poskrbel klepar Milan Belcijan.  Kasneje je g. Stane Košmrl iz Žlebiča pri Ribnici izdelal še novo zakristijo omaro, sedilije za župnika in ambon v cerkvi in nova zakristijska vrata.

Leta 2009 je mojster Tomaž Klopčič preuredil mehanizem pogona zvonov, stolpne ure na zvoniku pa nismo prenavljali. Istega leta je vse tri oltarje obnovil restavrator Miha Legan iz Žužemberka. V nedeljo 16. avgusta 2009 je obnovljene oltarje blagoslovil takratni generalni vikar ljubljanske nadškofije msgr. Janez Oberstar.

In kaj je bilo narejeno pri tej obnovi? Kaj se bo blagoslovilo tokrat? Prenovljena je bila fasada, ki je bila zadnjič prenovljena pred 30. leti. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje VSI, ki ga zastopa g. Gregor Troha. Delo je bilo usklajeno s napotki Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana, ki ga je zastopala ga. Tjaša Pristov, strokovno (in tudi sponzorsko) pa je sodelovalo tudi podjetje JUB iz Dola pri Ljubljani. Cerkev v Vinjah je razglašena za spomenik lokalnega pomena, zato smo bili veseli sodelovanja z občino Dol, ki je za obnovo tudi prispevala finančna sredstva za delno pokritje stroška obnove, poleg tega pa se zavzela tudi za obnovitev fasade mrliške vežice in stebrov, ki vodijo na pokopališče Vinjske cerkve in pred samo cerkev. Cerkev je bila polepšana, kakor se lahko vidi, obnovljen je šivan vogal na zvoniku cerkve, prepleskana so bila vsa vrata in okna, delno je bila popravljena tudi notranjost cerkve. Okenske police je izdelal ključar Jože Kokalj, ki se je zavzel tudi za prenovo križev na cerkvi in ograje, ki vodi na pokopališče. Buče na zvoniku cerkve je pozlatil g. Miha Legan iz Žužemberka, pri demontaži in montaži križev in buč je sodelovalo podjetje Šušteršič iz Logatca. Mizarstvo Šlibar je izdelalo nova polkna za zvonik. Pred kratkim je bil na novo postavljen tudi pokopališki križ (izdelal ga je mizar Blaž Jemec, korpus na križu pa je prenovil restavrator Miha Legan. Tudi ta obnovljeni križ bo nadškof msgr. Stanislav Zore ob tej priložnosti blagoslovil.

Sedaj so fasade na vseh farnih cerkvah obnovljene… Zahvaljujem se ključarjema Jožetu Kokalju in Mateju Vodetu za sodelovanje, poleg tega pa še posebej izvajalcem in sponzorjem. Pa tudi vsem, ki ste in še boste sodelovali pri pripravi slovesnosti ob blagoslovu cerkve. Gasilcem v Vinjah, ki ste se s svojim sodelovanjem res izkazali. Hvala g. Ivu Sassotu in g. Matiju Pustotniku. Hvala vsem, ki ste že in ki še boste sodelovali za finančno pokritje obnove te cerkve s svojim prispevkom v ofru. Hvala pevcem, tamburašem, pritrkovalcem, ministrantom, hvala vsem, ki ste sodelovali pri čiščenju in krašenju cerkve, hvala vsem, ki boste sodelovali pri pogostitvi, vsem pridnim gospodinjam. Naj vam vsem Bog Oče po priprošnji Marije Vnebovzete bogato poplača z večnimi darovi.