Skavti

Skavtstvo je gibanje, ki je razširjeno po celem svetu. Glavni poudarek je na vzgoji odnosa do Boga, do drugih ter do samega sebe. ZSKSS je polnopravna članica Svetovnega združenja skavtov WAGGGS. Ustanovitelj skavtov je bil angleški stotnik Robert Baden Powell, ki mu skavti na kratko rečemo BiPi. 15. junija 1907 je navdušil 22 mladih, da so skupaj preživeli 25 dni na taboru na otoku Brownsea. Ta datum velja tudi za ustanovni dan skavtske organizacije.

V Sloveniji se je skavtstvo začelo že leta 1922, vendar je bilo po drugi svetovni vojni prepovedano. Ponovno so zaživeli leta 1990 z ustanovitvijo Slovenske skavtske organizacije (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, na kratko ZSKSS), ki je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija in se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

V Dolu in Dolskem »skavtamo« od leta 2005. Vsako leto malce zrastemo (beri: se poveča število naših članov).

ZSKSS ima vsako leto približno 4.300 aktivnih članov, večinoma starih od 6 do 30 let, ki so razdeljeni v štiri starostne skupine, približno 750 pa je voditeljev prostovoljcev. V občini Dol pri Ljubljani se tedensko srečujemo v treh starostnih skupinah: mlajši osnovnošolci v krdelu, starejši v četi, srednješolci v klanu. Skupine vodi sedem usposobljenih voditeljev, ki se srečujejo še v skupnosti voditeljev, ki jo vodi stegovodja.

 

DOL-DOLSKO 1

Nekaj skavtskih obvestil si oglejte na: klikni klikni

Pesmarica - odraslih skavtov Slovenije