Obisk skupine Knjiga in čaj

10. avgusta so Pastoralni dom in našo župnijsko cerkev obiskale članice bralne skupine Knjiga in čaj. Skupina deluje v župniji Ljubljana sv. Križ. Članice se redno srečujejo, prebirajo knjige z duhovno vsebino in se o njih pogovarjajo. Veliko berejo in premišljujejo Sveto pismo. Ker so prebrale obe knjigi o dr. Janezu Janežu, so si želele ogledati spominsko sobo in se podrobneje seznaniti z delom našega društva. Poudarjale so duhovno veličino dr. Janeža kot velikega pričevalca vere in ljubezni in njegovo zdravniško delo, ki meji že na čudež.

Hvala dobremu Bogu za tako velikega pričevalca vere in ljubezni. »Kajti umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. (Kol 3,3)«To pa je misel, ki so jo zapisale ob obisku spominske sobe v Knjigo vtisov.

Ogledale pa so si tudi našo župnijsko cerkev. Čudile so se slikam bogate umetniške vrednosti. Z molitvijo smo se priporočili sv. Heleni. V spomin na obisk naše župnije pa so prejele zgibanko o dr. Janežu in podobico sv. Helene.