Avtor: Tomažič Marjan Objavljeno: 2. 08. 2021

G. Marko Avsenik in Metka Avsenik - 15 let sta bila med nami

Petnajst let služenja
gospoda Marka Avsenika
župniji

Leta 2006 je v našo župnijo prišel službovat
gospod Marko Avsenik. Bogu hvala, da smo ga
imeli. Hvala mu za vse darovane svete maše, da
smo se jih smeli udeležiti. Ravno evharistija mu
največ pomeni in mu daje smisel življenja.
Življenje iz zakramentov je motor našega življenja,
ko se Bogu priporočamo, se mu zahvaljujemo, se
z njim hranimo in iz tega živimo.
Na zadnjo nedeljo v letošnjem juliju smo se po
petnajstih letih od njega poslovili farani.
Ministranti in ministrantke, ki so pričeli
ministrirati v času njegovega župnikovanja, so mu
podarili skupinsko sliko. Mladostno in sproščeno
so se poslovili mladi in skavti. Pevci so mu izrazili
veliko hvaležnost, da je spodbujal petje in
podpiral delovanje pevskih zborov. Poslovilne
besede so mu izrekli tudi člani slavilne skupine, ki
je pričela z delovanjem v tem času. Tudi biblična
skupina je bila zelo aktivna in je delovala ves čas.
V imenu gospodarskega sveta se mu je za vse
delo na gospodarskem področju, ki ga ni bilo
malo, zahvalil ključar in mežnar Jože Bokal.
Vzdrževanje farne cerkve in vseh treh podružnic
zahteva veliko dela in sredstev. Za vso podporo
pri delovanju Društva misijonarja Janeza Janeža se
mu je zahvalila predsednica. Za duhovno vodstvo
pa se mu je zahvalil tudi predstavnik članov
zakonske skupine.
Že prvo leto njegovega službovanje smo bili
deležni milosti, ki jih prinaša misijon, čez deset let
pa še enkrat. Z obiski priznanih strokovnjakov
smo lahko obogatili poznavanje zgodovine Cerkve
in verskih vsebin. Posebna doživetja so bila
romanja ob dnevu državnosti. Prekrižarili smo
velik del naše domovine.
Veliko truda je v teh vedno težjih časih vlagal v
pastoralno delo. Veliko je bilo novokrščencev.
Prvi, ki jih je krstil, že odhajajo v srednje šole. Bog
daj, da bi ohranili stik z Bogom. Petnajstim
generacijam prvoobhajancev je pomagal odkrivati
Jezusa. Z njimi je vsako leto pričaral božično
skrivnost. To jim bo ostalo v lepem spominu.
Veliko truda je vlagal v priprave birmancev na
zakrament in skrbno pripravljal birmanske
slovesnosti. Navdušeni so se udeleževali duhovnih
vaj. Otroke je navduševal za obisk šmarnic in
organiziral šmarnična romanja.
Ljubezen do Božje matere Marije se je kazala pri
vsem njegovem delu. Z veliko skrbjo in ljubeznijo
nas je pripravljal na sprejem kipa fatimske Marije
leta 2016 in nas navduševal za njeno čaščenje.
Organiziral je tudi čudovito romanje v Fatimo.
Za vse to in še za mnoge druge stvari mu smemo
biti hvaležni.
Poznamo priliko o Sejalcu. Vemo, da je Sejalec
Gospod, a razlaga Božje besede je tudi seme, za
katerega želimo, da obrodi najboljši sad. Hvala mu
za vse misli, ki izžarevajo globoko vero v Kristusa,
za njegove prijateljske spodbude, za vse molitve,
za besede tolažbe, za vse obiske bolnikov, za
zakramente in blagoslove, ki smo jih bili deležni
po njegovih rokah.
Želimo mu, da mu Bog povrne za vse, kar je storil
za našo župnijsko skupnost Sv. Helene.

Pavla Jemec

Hvala in srečno v Župniji Lesce