Avtor: Tomažič Marjan Objavljeno: 22. 06. 2019

Silvo Šinkovec: KULTURA POSLAVLJANJA

Poslavljanje od pokojnih je povezano z mnogimi procesi. V današnji kulturi, ko je smrt postala tabu, tudi kristjani manj molimo za pokojne in smo v naglici življenja manj prisotni pri umirajočih. Društvo katoliških pedagogov Slovenije, hiša Ljubhospic, župnija Sv. Jakob v Ljubljani in župnija Preska so pripravile zgibanko, da bi z njo širile kulturo poslavljanja.

Vabimo kristjane, da bi bilj skrbeli za molitev za umirajoče, molitev za srečno zadnjo uro, prejem 'zadnje popotnice' molitev pri umrlem, da se darujejo svete maše, za molitev na grobu pokojnih  ter za molitev za duše v vicah. Vse to v luči veroizpovedi, ki jo molimo: Verujem v občestvo svetih, torej v veri, da smo ljudje na zemlji zelo povezani z dušami, ki so v nebesih, na drugi strani.

SPREMLJANJE UMIRAJOČIH

Slovo od življenja je velik trenutek. Prestopiti prag zemeljskega življenja je negotovo dejanje, ker ne vemo, kam gremo. Toda iz Razodetja vemo, da nas na drugi strani čaka življenje. Umre telo, duša pa je večna. Ob smrti telo obnemore in se od njega poslovimo, duša pa zapusti telo, svoj šotor, kot pravi sv. Pavel in živi naprej. Če je v luči, gre h Gospodu v luč, če je v temi, jo čaka težka prihodnost. Kristjan, kot to izrazi Prešeren »up sreče onstran groga hrani«. Zaradi vere v večno življenje, s sv. Pavlom iščemo »to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici« (Kol 3,1).

SKUPINA MOLI ZA UMIRAJOČE

Voditelj povabi skupino, da molijo za umirajoče. Vsak trenutek se nekdo poslavlja od življenja: sam, doma, v bolnišnici, na cesti, v vojni…

  • prižgemo svečo in kadilo, da se blagoslovi prostor
  • molijo žalostni del rožnega venca
  • molijo za srečno zadnjo uro: ker je sv. Jožef priprošnjik za srečno zadnjo uro, zmolijo molitev O SVETI JOŽEF, OČENAŠ IN ZDRAVA MARIJO  na čast sv. Jožefa za srečno zadnjo uro.

O SVETI JOŽEF, tvoja zaščita je tako velika, tako močna, tako učinkovita pred Božjim prestolom, vate polagam vse svoje želje in hrepenenja. O sveti Jožef, pomagaj mi s svojo mogočno priprošnjo, naj mi tvoj nebeški Sin nakloni duhovni blagoslov, po Jezusu Kristusu, Gospodu našem, da bom lahko s pomočjo tvoje nebeške moči hvalil in častil najbolj ljubečega Očeta. O sveti Jožef, nikoli se ne utrudim, ko premišljujem o tebi in Jezusu, ki spi v tvojem naročju; ne upam se ti približati, dokler počiva ob tvojem srcu. Močno Ga stisni tudi v mojem imenu, nežno Ga poljubi na glavo in Ga prosi, naj mi ta poljub vrne ob uri moje smrti. Sveti Jožef, priprošnjik za srečno zadnjo uro, prosi za nas. Amen.

PREJEM 'ZADNJE POPOTNICE'

»Če je kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. Molitev vere bo bolnika rešila in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega… Moji bratje, če kdo od vas zaide od resnice in ga drug spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz smrti in pokrije množico grehov« (Jak 4,13-20).

Umirajočim so po stari navadi podeljevali 'zadnjo popotnico', pomoč za na pot; podelili so jim tri svete zakramente: spoved, bolniško maziljenje in obhajilo. Ko človek umira, se duša pripravlja na prehod iz zemeljskega življenja v novo življenje. 

SPOVED Zaključuje zemeljsko pot, ki je bilo pogosto posuto z mnogimi težavami, pastmi in skušnjavami. Naš Gospod Jezus Kristus nam je podaril čudovit zakrament, sv. spoved, zakrament sprave, s katerim se osvobodimo teže grehov, očitkov vesti zaradi padcev in grehov. Z očiščenim srcem se duša lažje odpravi na pot na drugo stran, pred Večnega Očeta. Koliko preprostih, a lepih spovedi, v nekaj besedah smo že doživeli na smrtni postelji. Potem je sledilo veliko olajšanje, nasmeh na obrazu in spokojnost. Kot da je odšla teža, ki je še malo prej bremenila človeka.

BOLNIŠKO MAZILJENJE Blagoslov s svetim oljem priporoča že sv. Jakob. Ta zakrament je namenjen vsem kristjanom: bolnikom, ostarelim, bolnikom pred operacijo, nosečnicam, psihičnim bolnikom.. »Če je kdo med vami bolan… naj nad njim molijo ter ga pomazilijo z oljem.«…

OBHAJILO Velikonočni zakrament je duhovna hrana, ki vernika pripravi na prehod s tega sveta k Očetu. Na pragu smrti napravi verujoči še zadnje korake k cilju svojega potovanja, ko zadnjikrat prejme Kristusovo telo in se s tem pripravi na sprejem božjega usmiljenja.

OB SMRTI

Ko je duhovnik maševal v nekem samostanu, mu je po končani sveti maši redovnica pripovedovala, da imajo v hiši sestro, ki je že zelo stara in ne more umreti. »Kar blede se ji že«, je rekla. Duhovnik, ki je poznal umiranje, ji je odvrnil: Draga sestra, to niso blodnje. To je duhovni boj, ki se dogaja do zadnjega trenutka, boj za dušo. Pojdite v njeno sobo, blagoslovite prostor in molite za to dušo, redno vsak dan in veliko. Duša potrebuje vašo pomoč. Redovnica je takoj odšla in vse storila. Stoletna sestra se je v miru poslovila čez nekaj dni.

KO NEKDO UMIRA, je dobro prižgati blagoslovljeno svečo, blagosloviti prostor, blagosloviti umirajočega, povabiti svojce, da sodelujejo pri molitvi

KO JE ČLOVEK UMRL, je dobro prižgati blagoslovljeno svečo, blagosloviti prostor, kjer leži, pripraviti še blagoslovljeno vodo, da ga z njo lahko pokropijo še tisti, ki so se prišli od njega posloviti. Moliti ob umrlem, povabimo svojce, duhovnika, prostovoljce, prijatelje… Seveda sporočimo zdravniškemu osebju in mrliškem ogledniku.

POGREB Ob cerkvenem pogrebu se je potrebno dogovoriti z duhovnikom in pogrebno službo glede pokopa, pevcev, glasbe, zvonjenja, maše, nošnje križa, blagoslovljene vode v mrliški vežici…

PO POGREBU: Za pokojnika se običajno darujejo svete maše še ob 7. dnevu, 30. dnevu in ob obletnici pogreba. Zapisati je treba podatke o umrlem  v matično knjigo umrlih. Še naprej molimo za pokojnika in obiskujemo njegov grob.

ZA POKOJNIKA LAHKO MOLIMO TUDI SKUPAJ

Ko se zberejo prostovoljci in sorodniki, prižgemo svečo in kadilo, da se blagoslovi prostor (kapela, poslovilna soba ali vežica). Voditelj povabi skupino, ki moli za vse, ki so umrli zadnji teden. Vsak teden kdo umre na domu, v bolnišnici, v domu za ostarele, na cesti, v nesrečah itd. Naštejemo imena znanih pokojnih, lahko jih napišemo na tablo ali na list. Skupina moli rožni venec, častitljivi del. Ali pa podobno kot na praznik vseh svetih vse štiri dele rožnega venca. Če so navzoči sorodniki, jih vključimo v molitev. Če je mogoče, molivci na koncu prejmejo blagoslov.

SPREMLJANJE ŽALUJOČIH

Ob pogrebu izrekamo sožalje in skupaj molimo za pokojnega. Vendar je običajno dobrodošel osebni pogovor tudi kasneje. Če obiščemo žalujoče, če jih povabimo na obisk, v naravo, v molitveno skupino ali k drugi dejavnosti, ki jih zanima, smo jim pomagali…

MOLITVENE SKUPINE, KI SE ŽE SREČUJEJO

V četrtek ob 19.15 v hiši Ljubhospic, ob ponedeljkih in sredah v župniji Sv. Jakob, poleg tega pa še v domovih starejših v Medvodah, v Črnomlju, v Poljanah v Ljubljani, v Trnovem v Ljubljani, v domu sv. Katarine v Mengšu, v kapeli na onkologiji v Ljubljani, v bolnišnici na Jesenicah, v Trbovljah in v Kliničnem centru v Ljubljani, pa še tudi drugje.   

MOLITEV:

Prosim Oče, sodbo blago, prosim Oče, kazen blago… Nihče nima, Oče, kam ne kod, vsi pred strašni Božji sod. Ne sodi Oče nam nečista naša dela. Ne sodi Oče nam grešne misli naše. Ne sodi Oče besede blatne naše… Vera Oče nam je slaba, zato grešni mi smo vsi. Ljubezen Tvoja naj nas spaja, z ljubeznijo nam sodi Ti. Naj pekel zapre duri, vse zlo z neba in zemlje naj zgori. Aleluja povsod naj zadoni. Naj zemlja po nebeški kroni zadrhti, naj Slava večna Tebi Oče, Sin si ti rojen, z Duhom Svetim prepojen. Okronan s krono si blestečo z rajsko Lučjo si obdan bleščečo.

Gospod, poveličaj mojo molitev in trud, da bosta vredna pred Teboj. Poravnaj, kar je krivo v meni, da bom odprt za svetost in milost, ki jo želiš izliti vame. Glej, v meni gori ljubezen do tvoje žrtve na križu. Hvali in ljubi te moja duša, ponižno slavi moje srce. Odgrni tančico, ki me loči od Tebe, da bom vekomaj eno s teboj. Amen.