Prazniki v cerkevenem letu

Adventni čas
Cerkveno leto se začne z adventnim časom in sicer s 1. adventne nedelje ter traja do prvih večernic praznika Jezusovega rojstva. Cerkveno leto se začne s 1. adventno nedeljo, adventi čas ima štiri adventne nedelje, v tem času Cerkev pričakuje praznik Gospodovega rojstva, poudarka adventnega časa sta veselje nad prihodom Odrešenika in spreobrnjenje. Od 16. – 24. decembra poteka božična devetdnevnica, čas bližnje priprave na božič.
Prazniki:

 • Brezmadežno spočetje Device Marije ( 8. december)

Božični čas
Začne se s prvimi večernicami praznika Jezusovega rojstva in traja do praznika Jezusovega krsta, ki je prvo nedeljo po prazniku Gospodovega razglašenja (6. januar). Četudi ta nedelja, nedelja Gospodovega krsta, spada k božičnemu času, se to nedeljo začnejo šteti nedelje med letom tako, da je naslednja že 2. nedelja med letom. Če med božičem in novim letom ni nedelje, se praznik sv. Družine obhaja 30. decembra. 
Prazniki:

 • Jezusovo rojstvo - božič
 • Gospodovo razglašenje (6. januar)
 • Jezusov krst (nedelja po prazniku Gospodovega razglašenja)

Čas med letom I
Začne se po prazniku Gospodovega krsta in traja do pepelnične srede.
Prazniki:

 • Jezusovo darovanje ali svečnica (2. februar)

Postni čas
Začne se na pepelnično sredo in traja do večernic velikega četrtka oz. do večerne maše na veliki četrtek. Nedelje niso postni dnevi.
Prazniki:

 • Gospodovo oznanjenje (25. marec).

Sveto tridnevje
- V četrtek zvečer se začne veliki petek in traja do petka zvečer;
- V petek zvečer s začne velika sobota in traja do sobote zvečer;
- V soboto zvečer se začne velikonočna nedelja in traja do 0.00 ponedeljka

Velikonočni čas
Traja 50 dni. Začne se z veliko nočjo in traja do vključno binkoštne nedelje.
Prazniki:

 • Gospodov vnebohod (štirideseti dan po Veliki noči)
 • Binkošti (petdeseti dan po veliki noči)

Čas med letom II
Začne se po binkoštni nedelji in traja do prve adventne nedelje.
Prazniki:

 • Obiskanje Device Marije (31. maj)
 • Sveta Trojica (nedelja po binkoštih)
 • Sveto Rešnje telo in Rešnja kri (četrtek po nedelji svete Trojice)
 • Srce Jezusovo (osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi)
 • Jezusova spremenitev na gori (6. avgust)
 • Vnebovzetje Device Marije (15. avgust)
 • Rojstvo Device Marije (8. september)
 • Povišanje Svetega križa (14. september)
 • Vsi sveti (1. november)
 • Kristus Kralj (zadnja nedelja cerkvenega leta)

 

Koledar svetovnih dnevov, praznikov, godov in dogodkov Katoliške cerkve v Sloveniji 2022

Velika noč in zapovedani prazniki so zapisani z VELIKIMI ČRKAMI.
S poševno pisavo so označeni prazniki, obvezni in neobvezni godovi, ki so v
Slovenskem liturgičnem koledarju določeni za Cerkev v Sloveniji in jih je potrdila
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov z odlokom z dne 7. marca
2019 (prot. št. 54/19).
Državni prazniki so označeni s kratico DP.

 

JANUAR
1. januar: Marija, Božja mati
1. januar: 55. svetovni dan miru
1. in 2. januar: novo leto (DP)
6. januar: Gospodovo razglašenje (sveti trije kralji)
10. januar: Jezusov krst
11. januar: sv. Pavlin Oglejski, škof
18.25. januar: teden molitve za edinost kristjanov
23. januar: nedelja Božje besede
24. januar: sv. Frančišek Saleški, zavetnik novinarjev
24. januar: 56. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja
24. januar: 69. svetovni dan gobavosti
27. januar: sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
31. januar: sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev

 

FEBRUAR
2. februar: Jezusovo darovanje v templju, svečnica/dan Bogu
posvečenega življenja
8. februar: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (DP)
11. februar: Lurška Mati Božja
11. februar: 30. svetovni dan bolnikov
14. februar: sv. Valentin, mučenec
19. februar: ustanovitev samostojne Slovenske škofovske konference (1993)
24. februar: sv. Matija, apostol

 

MAREC
2. marec: pepelnična sreda
4. marec: svetovni molitveni dan žensk
13. marec: papeška nedelja zunanja slovesnost v mesecu juniju
19. marec: sv. Jožef, Jezusov rednik, zavetnik slovenskih dežel
19.25. marec: teden družine
25. marec: Gospodovo oznanjenj


APRIL
10. april: cvetna nedelja
14. april: veliki četrtek (krizmene maše)
15. april: veliki petek (nabirka za Sveto deželo)
16. april: velika sobota
16. april: sv. Bernardka (Soubirous) Lurška, redovnica
17. april: VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
18. april: velikonočni ponedeljek
24. april: bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja
27. april: dan upora proti okupatorju (DP)

 

MAJ
1. maj: sv. Jožef, delavec
1. maj: 30. obletnica ustanovitve Slovenske Karitas
1. in 2. maj: praznik dela (DP)
4. maj: sv. Florijan, mučenec
8. maj: nedelja Dobrega pastirja
8. maj: 59. svetovni molitveni dan za duhovne poklice
12. maj: sv. Leopold Mandić, duhovnik
13. maj: Fatimska Mati Božja
16. maj: sv. Janez Nepomuk, duhovnik
17. maj: sv. Jošt, puščavnik
24. maj: Blažena Devica Marija, Pomočnica kristjanov Marija Pomagaj
26. maj: Gospodov vnebohod
27. maj: bl. Alojzij Grozde, mučenec
29. maj: sv. Maksim Emonski, škof
30. maj: sv. Kancij, Kancijan in Kancijanila, mučenci

 

JUNIJ
3. JUNIJ: SV. REŠNJE TELO IN KRI
5. junij: spravna slovesnost v Kočevskem Rogu ob breznu pod Krenom
5. junij: binkošti
6. junij: binkoštni ponedeljek
8. junij: dan Primoža Trubarja (DP)
9. junij: sv. Primož in Felicijan, mučenca
12. junij: nedelja Svete Trojice
13. junij: sv. Anton Padovanski, cerkveni učitelj
15. junij: sv. Vid, mučenec
24. junij: praznik Srca Jezusovega
24. junij: dies sanctificationis/dan duhovniškega posvečenja
25. junij: dan državnosti (DP)
27. junij: sv. Ema Krška, vdova
29. junij: sv. Peter in Pavel, apostola

 

JULIJ
3. julij: nedelja Slovencev po svetu
4. julij: sv. Ulrik (Urh), škof
5. julij: sv. Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope
17. julij: Krištofova nedelja
22. julij: sv. Marija Magdalena, apostolka apostolov
24. julij: sv. Krištof
24. julij: 2. svetovni dan starih staršev in starejših144
27. julij: sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci
31. julij: sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov

 

AVGUST
6. avgust: Jezusova spremenitev na gori
6. avgust: romanje treh Slovenij na Svete Višarje145
15. AVGUST: VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE (VELIKI ŠMAREN)
16. avgust: sv. Rok
17. avgust: praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (DP)

 

SEPTEMBER
1. september: 7. svetovni dan molitve za skrb stvarstva
1. september: sv. Egidij (Tilen), opat
1. september: obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah
4. september: angelska nedelja
8. september: rojstvo Device Marije (mali šmaren)
10. september: škofijski molitveni dan za duhovne poklice
11. september: katehetska nedelja
15. september: vrnitev Primorske k matični domovini (DP)
17. september: Stična mladih
18. september: nedelja svetniških kandidatov
24. september: bl. Anton Martin Slomšek, škof
24. september: sv. Rupert iz Salzburga, škof
25. september: Slomškova nedelja
26. september: 108. svetovni dan migrantov

 

OKTOBER
1. oktober: slovesnost v spominskem parku Teharje pri Celju
4. oktober: sv. Frančišek Asiški
6. oktober: sv. Bruno, duhovnik
12. oktober: sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
23. oktober: 96. misijonska nedelja
22. oktober: sv. Janez Pavel II.
25. oktober: dan suverenosti (DP)
31. oktober: dan reformacije (DP)

 

NOVEMBER
1. NOVEMBER: VSI SVETI (DP)
2. november: spomin vseh vernih rajnih
3. november: sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
3. november: sv. Just Tržaški, mučenec
6. november: sv. Leonard, opat
3. nedelja v mesecu juliju.
4. nedelja v mesecu juliju.
1. nedelja v mesecu avgustu.218
6. november: zahvalna nedelja
13. november: sv. Stanislav Kostka, redovnik
13. november: 6. svetovni dan ubogih
20. november: Kristus, Kralj vesoljstva
23. november: dan Rudolfa Maistra (DP)
27. november: sv. Virgil, škof
27. november: 1. adventna nedelja

 

DECEMBER
6. december: sv. Nikolaj, škof
8. december: brezmadežno spočetje Device Marije
15. december: bl. drinske mučenke
25. DECEMBER: GOSPODOVO ROJSTVO (BOŽIČ)
26. december: sv. Štefan, mučenec
26. december: dan samostojnosti in enotnosti (DP)
28. december: sv. nedolžni otroci
28. december: narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje
31. december: sv. Silvester, papež in mučenec sv. Mohor in Fortunat, mučenca