Avtor: zudolsko Objavljeno: 12. 11. 2017

ZBIRANJE SREDSTEV ZA DOKONČNO OBNOVO ŽUPNIŠČA

Kakor veste, je prvo nadstropje že obnovljeno, pritličje pa še vedno čaka da bo zasijalo v lepši luči. Zdi se mi prav, da se en projekt izpelje do konca, predno se lotimo karkoli drugega. V dogovoru s ključarji in s podporo gospoda dekana Alojzija Grebenca, tako začenjamo z zbiranjem sredstev za dokončno obnovo župnišča. Ko se bo zbralo dovolj sredstev za začetek, bomo oblikovali gradbeni odbor, ki bo vodil in usmerjal obnovo. Za večje, skupne akcije pa boste obveščeni preko Odmeva ali pri nedeljskih oznanilih. Marsikaj lahko postorimo sami s prostovoljnim sodelovanjem. Prispevke lahko prispevate na več načinov: s svojim darom ob rednih nabirkah, z nakazilom na TRR župnije, ali pa, da se oglasite v župnijski pisarni. Dobrotnike, ki boste prispevali za obnovo in boste to tudi želeli, bom vpisal v knjigo dobrotnikov župnije, ki jo sedaj odpiramo. Naj bo to naš prvi skupni korak k praznovanju 200 letnice.

 


ZAHVALA ZA SODELOVANJE PRI OBNOVI ŽUPNIŠČA SVETE HELENE

            Objekt župnišča je bil zgrajen v letih 1898, ko so podrli stari objekt in do l. 1899 novi objekt predali v uporabo. Župnišče je nato do l. 1943 živelo brez večjih predelav, v tem letu pa so partizani župnišče zažgali, pri čemer je pogorela streha in del notranjosti. Takoj po vojni je bil objekt za silo ponovno pokrit, nato pa v letu 1961 temeljito popravljen. V letih 1973 in 1974 so nadomestili stari strop v nadstropju z opečnatim Monta stropom, v letu 1975 pa je bil na novo položen tlak v kuhinji in pisarni. Leta 1986 je bil objekt na novo prekrit z opečno kritino, v letu 1987 so bili na novo pozidani dimniki. V letu 1994 so bila na objektu zamenjana vsa okna, narejena fasada in zamenjani žlebovi, zgrajena nova kurilnica med župniščem in takratno mežnarijo ter izvedeno ogrevanje v objektu ter kasneje še v cerkvi Sv. Helene in sedaj Pastoralnem domu dr. Janeza Janeža. Kasneje je bila urejena še soba za gosta (kjer je sedaj gospodinja) in sanitarije v nadstropju, vse ostalo pa je čakalo na kasnejšo temeljitejšo obnovo, saj so prednost imele cerkve v fari, kar je vedno prav. Bogu je treba vedno dati prvo mesto in največjo zahvalo! Ko smo cerkve v veliki meri uspeli popraviti in polepšati, smo se v tem letu odločili, da pristopimo h temeljitejši obnovi župnišča. Objekt je namreč potrebno vzdrževati, sicer prične propadati..

Ko smo se z ključarji načelno strinjali, da je prenova potrebna, vesel sem bil, da sta se s tem strinjala tudi g. dekan Alojzij Grebenc in predsednik nadškofijske umetnostne komisije arhidiakon ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, sem v projekt vključil arhitekta g. Draga Štefaneca in go. Tatjano Legat Lokar. Ko sta izdelala idejni projekt za celotno stavbo (pri tem projektu so sodelovali tudi dr. Lojze Poredoš in dr. Primož Poredoš s projektom za strojne inštalacije in g. ing. Anton Jurca s projektom za elektroinštalacije) in ko sta tudi občina Dol in Zavod za spomeniško varstvo v Ljubljani izdala kulturno-varstvene pogoje in smernice za obnovo ter se je z idejno zasnovo strinjala tudi nadškofijska umetnostna komisija in ZVKDS, smo k prenovi pristopili.

Seveda bi bil zalogaj celotne prenove župnišča prevelik, zato smo k prenovi pristopili po delih. Odločili smo se, da najprej prenovimo sobe v nadstropju in pripravimo ustrezne priključke za kasnejše nadaljevanje prenove. Na podlagi projektov sta izbrana izvajalca g. Dejan Urbanija (za gradbena dela in strojne instalacije) ter g. Marko Nolimal (za elektro instalacije) pripravila delno finančno konstrukcijo, ki smo jo predložili škofiji v potrditev. Obiskala sta nas predstavnika škofijske umetnostne komisije… Potem smo kar nekoliko nestrpno pristopili k prenovi že poleti, saj je ta čas primernejši zaradi praznejšega župnišča, ki se ga da poleti lažje obnavljati, pa tudi zato, da bi prenovo uspeli izvesti do predvidenega roka, to je do misijona, ki smo ga sedaj pričeli. Pridobivali smo sponzorje, tako v fari kot tudi v podjetjih v občini. Vabil sem farane k sodelovanju, hvala vsem, ki ste se odzvali s finančnim prispevkom ali kako drugače. Pridobivali smo še ostale izvajalce, ki bi svoje delo izvedli kvalitetno in cenovno ugodno. Ti so pripravili svoje ponudbe in treba se je bilo odločiti. Mislim, da smo izbrali dobro, saj je delo izvedeno kvalitetno, so pa tudi prav vsi izvajalci k projektu pristopili s cenovno ugodno ponudbo, nekateri pa so svoja dela izvedli celo brezplačno. Zato se jim, pa tudi vsem sponzorjem, iskreno zahvaljujem.

Sedaj, ko je zaključena prva faza obnove župnišča, ko je v nadstropju prenovljena elektro in strojna inštalacija ter objekt opremljen z novim pohištvom ter dodana nova kopalnica, ki je sedaj na primernejšem mestu kot prej (seveda pa bo tudi prejšnja še uporabi, ko se bo objekt odprl za priložnostna srečanja), naj torej izrečem zahvalo: Najprej vsem ključarjem, ki ste me pri odločitvi za prenovo podprli. Hvala Občini Dol, da nam je prišla naproti s odkupom župnijske ceste nad cerkvijo Sv. Helene, saj bomo s pomočjo kupnine lažje odplačali izvajalce. Hvala Zavodu za spomeniško varstvo v Ljubljani (go. Mojci Arh Kos) za sodelovanje. Hvala škofijski umetnostni komisiji (g. škofu Antonu Jamniku) za soglasje. Hvala arhitektoma g. Dragu Štefanecu in go. Tatjani Legat Lokar ter statiku Martinu Malenšku za izdelavo projekta in nadzor. Hvala Neži Oman Sršen za izmero župnišča. Hvala projektantom dr. Lojzetu in dr. Primožu Poredošu ter g. ing. Antonu Jurcu za izdelavo projekta in nadzor; hvala podjetju JUB d.o.o. za donacijo materiala za belež, hvala podjetju Vistra in Studiu Jožice Golob za nabavo keramike in parketa, hvala keramičarju g. Marjanu Drčarju za položitev keramike, g. Francu Rovšku za izkope, g. Dejanu Urbaniju in g. Jožetu Madjarju za izvedbo gradbenih in inštalacijskih del, g. Marku Nolimalu za izvedbo elektro inštalacij, g. Boštjanu Šlibarju za izdelavo mizarske opreme in g. Aleksandru Kokalju za izvedbo položitve parketa; hvala mizarju g. Mitju Skoriču za izdelavo novih vrat. Hvala mizarju g. Dragu Tekalcu za popravilo oken in vrat in g. Matiju Pustotniku za prenovo ključavnic. Hvala g. Jožetu Judežu in g. Stojanu Klandru za izvedbo slikopleskarskih del. Hvala g. Marku Selšku za sodelovanje pri izdelavi projekta elektroinštalacij. Hvala podjetju Svetila (Pirnat) za izdelavo svetilk in go. Mateji Novak za izdelavo zaves. Hvala vsem pomočnikom glavnih izvajalcev. Hvala vsem neimenovanim obrtnikom in podjetjem, ki ste morda prispevali svoje popuste pri nabavi materiala. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi objekta za prenovo, hvala g. Jožetu Bokalu, ki je pomagal tudi zidarju ter go. Pavli; hvala skavtom, ki ste očistili klet, hvala go. Heleni, go. Erni, go. Marinki in Nolimalovim za pomoč pri pospravljanju. Najlepša hvala vsem faranom, ki ste finančno pripomogli, da so se dela sploh mogla izvesti, saj bi brez denarja ne mogli pristopiti k izvedbi. Hvala tudi g. Klemenu Zupančiču, ki je pripravil pogostitev za vse izvajalce. In hvala tistim izvajalcem, ki še čakate na začetek druge faze del…

Ko bodo vsi izvajalci poplačani, bo ves dosedanji strošek prenove znesel cca 66.000 €.- 67.000 €. In sedaj si najprej želim, da bi objekt čim bolj služil svojemu namenu. V zgornji sobi se bomo odslej pripravljali na krst, delali zapisnike pred poroko, imeli srečanja za starše, pa tudi kakšna druga srečanja. Ob tej sobi je urejena arhivska soba. V drugi večji sobi smo uspeli urediti sobo za gosta, ki bo kasneje postala soba za župnika. Za uporabo kopalnice župniku ne bo več treba prečiti hodnika.

Sedaj se bodo dela prekinila in bomo spet začeli nabirati denar za nadaljevanje prenove. Kar je denarja bilo, smo ga porabili, dolgov pa ne bo. Čeprav bi morda nekateri mislili drugače, sem prepričan, da bo prenovljeno župnišče služilo ne le v ponos kraju, ampak tudi v duhovno korist vseh, ki se bodo v njem zbirali.

                                                                                                             župnik Marko Avsenik