Šmarnično romanje na Sv. Goro

Ob zaključku šmarnic smo obiskali kraje, kjer je hodila
Urška. Zbralo se nas je za poln avtobus. Prijazno so nas
sprejeli v rojstnem Grgarju. Obiskali smo Urškin grob in
cerkev, kjer je bila krščena. Na mestu, kjer ja stala njena
rojstna hiša, danes stoji lična kapelica. Nato smo se
povzpeli na Sveto goro. Bazilika je bila že polna mladih
romarjev, šmarničarjev iz župnij koprske škofije. Med
sveto mašo smo se Mariji zahvalili in ji izročili v varstvo
naše družine. Mladi iz župnije Idrija so pripravili prizor
kronanja slike svetogorske Kraljice. Na krono so polagali
kamenčke dobrih del in tako okrasili krono. V pridigi smo
slišali, da kdor časti Devico Marijo in jo prosi milosti, ji
zida hišo. Hišo ji zidamo, če lepo živimo. Z dobrimi deli
pa ji delamo krono iz čistega zlata in jo krasimo z dragimi
kamni.
Po kosilu smo se nekateri pogumno spustili po rovu iz
časa 1. svetovne vojne. Na svetlo smo prišli pri 10. postaji
križevega pota. Odpeljali smo se še v Vrhpolje pri Vipavi.
V cerkvi smo si ogledali veličasten mozaik patra Ivana
Marka Rupnika. To je največji Rupnikov mozaik v
Sloveniji. Otroci so preizkusili še plezalne sposobnosti in
se najedli sladkih vipavskih češenj z župnijskega vrta.
Srečno smo se vrnili domov hvaležni Bogu in g. župniku
za prijetno in duhovno bogato junijsko soboto.
Otroci in odrasli, se vidimo naslednje leto pri šmarnicah!
Pavla Jemec