Avtor: zudolsko Objavljeno: 3. 07. 2009

TRETJA TRILETKA

Če je bilo prvo triletje usmerjeno h Kristusu in drugo triletje pojasnjevalo božje zapovedi, je pa tretje nekakšen trileten povzetek vsega že slišanega. V 7. razredu naj bi se otrok vprašal: Kdo je ta, o katerem se učim pri verouku? Ta razred naj bi mu ponudil čas za razmislek na osebni ravni, to je nekakšen prehod iz 6. razreda, ko si je mogel pomagati s skupino. Osebno naj bi v 8. razredu tudi odkrival, da se ne uči za starše, za ocene, ampak za življenje. Zakramenti, v katerih je bilo govora v 5. razredu, ga presegajo, kljub temu se začne pripravljati na birmo. Božje zapovedi so podlaga prijateljstvu, pravičnosti in ljubezni, v pokorščini zapovedim bo skupaj z sošolci gradil prihodnost  to je tema 9. razreda.

V sedmem razredu je v središče postavljena velikonočna kateheza. Potem, ko so uvodne kateheze odpirale temeljna življenjska vprašanja in dileme, ki so namenjene oblikovanju lastne identitete, vstopu v vero in osebnim odločitvam za Kristusa, ko je otrok odkril, da vera znanosti ne nasprotuje, ampak jo osvetljuje, ko je odkril, da ni edini, ki išče pot k veri, naj bi ga zaznamoval velikonočni dogodek, ki bo podlaga tudi osmemu in devetemu razredu v pripravi na birmo. Od staršev v sedmem razredu se pričakuje, da bodo podobni stražarjem pri božjem grobu. Učenci sedmega razreda pa bodo kot apostola Peter, Janez in kot svetopisemske žene hiteli v božji grob, da bi se prepričali o Jezusovem vstajenju. Seveda pa je v tem razredu na programu tudi kateheza o odraščanju ter kateheza o Svetem pismu. Povabljeni ste, da skupaj z otroci berete Sveto pismo.

Birmanci naj bi na nedeljo Svetega pisma prejeli Sveto pismo in se začeli pripravljati na birmo. Sveto pismo naj bi bilo učencem kot pripomoček, s katerim bodo poglabljali osebno vero. Življenjska vprašanja, ki se jim bodo ob njem porajala, bomo premlevali v veroučnih in birmanskih skupinah. Odločitev za življenje in ne za smrt je povezana z odločitvijo za ravnanje po božjih zapovedih, ki so božji smerokazi k srečnemu življenju. Po blagrih jih Bog vabi, naj mu sledijo, zakramenti so sled Boga med nami, zato naj bi jih z občestvom Cerkve tudi praznovali: s tem je v dinamični perspektivi povzet tudi prvi razred in birmanec naj bi bil pripravljen na birmo.

Deveti razred obsega tri večje tematske sklope. Prvi sklop je namenjen vzgoji k odgovornemu odraščanju ob pomoči svetopisemskih likov Abrahama, Izaka, Ezava in Jakoba, egiptovskega Jožefa, Mojzesa in Tobija, Jezusa in Marije, z njimi naj bi pretresal glavna življenjska vprašanja, ki so povezana z osebnim in družbenim odraščanjem. Cilj tovrstnega, nekoliko bolj antopološkega - psihološkega srečevanja s temi osebami, je večplasten. Ko bo otrok doživljal drame teh svetopisemskih likov, se jih bo lažje zapomnil in ohranjal v sebi. Nagovarjali ga bodo, ko se bo znašel v podobnih situacijah, kot so se znašli oni. Drugi sklop je namenjen refleksiji zgodovine Cerkve na Slovenskem. Morda se ta razlaga razlikuje od tiste, ki se jo je učil v šoli. Predvsem pa je namen zgodovinskih vprašanj v odpiranju možnosti, da se učenci brez sramu in občutkov manjvrednosti identificirajo s Cerkvijo in z njenim poslanstvom. Cerkev ima v vseh zgodovinskih obdobjih dovolj likov in zgledov, ki motivirajo in vabijo. Tretji sklop pa je usmerjen k ustvarjalnemu in odgovornemu oblikovanju krščanskega življenja v Cerkvi in družbi.

Poleg učitelja, vsebine kateheze in samega učenca je pomembna tudi metoda, s katero se pristopa, ki je pogosto še pomembnejša od vsebine, saj dopušča prostor za osebno odločitev. Zato je katehetov animatorjev še več: Birmanske skupine vodijo: Ana Kneževič, Gregor Vode in Klara Selšek. Pristopati seveda želimo z ljubeznijo. Ta pa se pogosto ne opazi takoj, saj se moramo še prej soočiti z razpoloženjem, v katerem se otroci nahajajo, in z njihovimi poskusi prestavljanja meja, ki so ne prestavljive. V socialnem okolju naj bi za otroke predvsem zagotovili tisti čas, brez katerega se ne morejo dobro odločati. Zato je nujno, da v vzgojnem procesu sodelujemo vsi, tako starši, kateheti, botri, učitelji v šoli, kot predstavniki civilnih institucij in družbenih struktur v kraju.

verouk;

nazaj