Avtor: zudolsko Objavljeno: 3. 07. 2009

DRUGA TRILETKA

Cilj kateheze v drugi triletki je predvsem posredovati vsebino desetih božjih zapovedi, o katerih v katekizmih prvih treh razredov ni bilo veliko govora. Zakaj ne? Ali so na to pozabili, ali pa je bilo mišljeno namenoma? Vsekakor je bil katekizem kar nekaj časa v obtoku, a sprememb tudi v ponatisih ni bilo. Torej se je vsebino desetih božjih zapovedi namerno potisnilo v čas po spovedi, da bi mogli otroci iz doživetja izkušnje z Jezusom pri prvi sveti spovedi in pri prvem svetem obhajilu, pa tudi iz izkušnje Cerkve, ki jih je v tem obdobju spremljala v pripravi na ta dva zakramenta, potegniti zaključek: Bog me sprejema takega, kakršen sem, ne glede na grehe, ki bi mi jih očitali drugi, celo ne glede na grehe, ki bi mi jih očital duhovnik. Vse bo odvisno le od moje vesti, po kateri se mi bo približal Bog in me občasno spomnil, če se bom z grehi od njega oddaljil.

V četrtem razredu je vsebina katekizma predvsem srečevanje z božjimi zapovedmi. Zapovedi naj bi bile razložene s Svetim pismom, tudi Stare zaveze, ki nam pokaže, kako je bil že Izraelec za dobra dela nagrajen, za huda pa kaznovan. Nova zaveza dopolnjuje Staro z Jezusovo zapovedjo ljubezni, ki smo jo kristjani poklicani uresničevati po Jezusovem zgledu.

V petem razredu so v ospredju kateheze zakramenti Cerkve in Cerkveno leto. Zakramenti pokažejo, da Bog spremlja človeka v vseh ključnih trenutkih njegove osebne zgodovine, Cerkveno leto pa nas uvaja v ciklus nedelj in praznikov, pripravljamo se na Božič in Veliko noč, kar naj v srcih vernih sproža hrepenenje po Kristusu, ki bo ob koncu sveta spet prišel sodit žive in mrtve, in da povrne vsakomur po njegovih delih. Že v četrtem razredu so bili otroci povabljeni, da se vključijo v posamezne skupine: med ministrante, pritrkovalce, pevce, bralce (za Slomškovo bralno priznanje), skavte Kateheze šestega razreda posamezne skupine v župniji še posebej ovrednotijo, povabijo nas, naj napredujemo skupaj, saj je težko ostati dober sam. Za skupnost pa se je potrebno osebno odločiti. Zato je cilj kateheze otroka postaviti pred osebno odločitev za vero v Odrešenika Jezusa in Cerkev.

Družina ima posebno poslanstvo, da otroka spremlja in ga, če je padel v greh, spodbudi, da se greha izpove, potem pa ga spet sprejme, ko se je greha pokesal. Če otrok te dinamike ne začuti v družini, jo bo težko doživljal v Cerkvi, saj v teh letih pravega občutka za Cerkev še nima, ampak ga šele pridobiva. V prvi Cerkvi je bila praksa, da tisti, ki so se želeli spraviti z Bogom v zakramentalni spovedi, niso mogli ostati pri maši dalj kot do pridige. Prav tako so po pridigi ven pospremili javne grešnike, Cerkev pa je zanje k Bogu molila in prosila, da bi smeli ob veliki noči prejeti odpuščanje. Zato je pa tudi bilo praznovanje velike noči toliko bolj slovesno. Jezus je tudi večkrat ozdravljence usmerjal k judovskim duhovnikom, da bi se po shodnici približevali božjemu ljudstvu, po vstajenju pa je apostolom izročil Svetega Duha predvsem zato, da bi zavezovali in odvezovali ljudi grehov. Taka je vloga duhovnika tudi danes. Verouk četrtega razreda poučuje katehetinja Ana Kneževič, šestega pa katehetinja Bernarda Ložar. In še na poseben način so k poučevanju povabljeni starši. Ne le zato, ker so to odgovornost nase prevzeli pri krstu otrok, ampak tudi zato, ker prav starše otrok najbolj posluša, če ga le usmerjajo po poti, ki jim jo kaže tudi Bog Oče. Povabljeni ste zato, da:

z otrokom v tem letu premišljujete Sveto pismo in se z njim pogovarjate o pomenu spolnjevanja božjih zapovedi. Jezusovo zapoved ljubezni bo otrok najbolje razumel, če se bosta starša imela rada.

če se bosta starša tudi udeleževala zakramentov, še posebej zakramenta svete maše, bo otrok razumel, da je v Cerkvi Jezus navzoč: On ga je poklical in ga še vedno kliče v Cerkev, ne glede na slabe zglede, ki jih najde tudi v Cerkvi, more zato za njim vztrajati.

včasih nas spremlja tudi na poti križa. Ob slabih zgledih in grehu otrok trpi. Povabljeni smo, da ne grešimo, in da se tudi spovedujemo grehov skupaj z otrokom. Pa da z njimi molimo. Družina, ki moli, skupaj ostane (Slomšek).

verouk;

nazaj