Preskoči na vsebino


Župnijski pastoralni svet

NOVA ZASEDBA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

10. novembra 2021 je nadškof Stanislav Zore potrdil seznam članov župnijskega pastoralnega sveta naše župnije. Člani so postali:

Natalija Selšek (tajnica), Rebeka Jerina (zapisnikar), Jože Bokal, Marjan Tomažič, Pavla Jemec, Maja Prosenc Sedej, Marko Selšek, Janez Kokalj, Irena Prašnikar, Jaka Vode, Irena Gradišek, Erna Pustotnik, Veronika Lapič, Pavla Grilj in Žiga Cukor.

Hvala vsem, ki ste na volitvah oddali svoj glas. Hvala tudi vsem, ki ste sprejeli članstvo v ŽPS in boste s svojim sodelovanjem in idejami soustvarjali pastoralno življenje v naši župniji. Novim članom želim obilo Božjega blagoslova, vse pa povabim, da se združimo v molitvi za župnijo in vse njene prebivalce.

župnik Primož

 

Poslanstvo članov Župnijskega pastoralnega sveta v župniji je, da pomaga župniku odkrivati konkretna področja življenja župnije in da se v njih dejavno prepozna. Zavedajoč se teološke narave Cerkve (Kristus jo je ustanovil, zato živi v tem svetu, a ni od tega sveta), so od škofa, ki ga župnik v župniji ponavzočuje, prevzeli odgovornost za posamezna področja življenja župnije, zato imajo pravico župniku svetovati, kot posamezniki ali na sejah ŽPS. Župnik presodi, ali bo njihove nasvete upošteval ali ne, saj se je poklican podrejati predvsem škofu ordinariju, poleg tega je za življenje župnije tudi osebno odgovoren. ŽPS je ločen od gospodarskega sveta, ki skrbi za gospodarske zadeve v župniji, ima pa v ŽPS svojega predstavnika.

Člani ŽPS so izvoljeni za dobo petih let, nekateri člani pa so v ŽPS postavljeni že po pastoralnih službah, ki jih opravljajo. V naši župniji je pastoralnih področij kar nekaj, vsa so pomembna in predstavljajo skromen odsev življenja katoliške Cerkve, ki v času, v katerem živimo, združuje približno eno šestino svetovnega prebivalstva. Da bi se lepota Cerkve prepoznala v župniji tako, kot Bog hoče, se morajo člani ŽPS izobraževati, povezovati, usklajevati in dopolnjevati. Predstavljajo karizmatični del življenja Cerkve, medtem ko župnik predstavlja predvsem institucionalnega, čeprav so bili prvi apostoli eno in drugo. Seveda se povezujemo tudi z drugimi župnijami v dekaniji in tudi izven dekanije.
 

Statut ŽPS v slovenskih župnijah.

Vlaganje dokumentov:       
DEKANIJSKO SREČANJE ŽPS, Jurijev dom v Izlakah, 19. 1. 2020

CERKEV JE MISIJONSKA ALI PA TO CERKEV NI - gost srečanje je dr. Alojzij Slavko Snoj, vicepostulator pri postopku za kanonizacijo Andreja Majcna Na srečanju se nas je zbralo 42 članov ŽPS iz skor...

DEKANIJSKO SREČANJE ŽPS, Sv. Helena, 20. 1. 2019

Gost: g. TONE ČESEN Tema srečanja: MLADI V NAŠIH ŽUPNIJAH IN V CERKVI NA SLOVENSKEM Srečanje smo pri čeli v cerkvi sv. Helene, kjer smo se Mariji, Materi Cerkve najprej priporočili, naj...

Zapisnik sej