Župnijski pastoralni svet

NOVA ZASEDBA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

10. novembra 2021 je nadškof Stanislav Zore potrdil seznam članov župnijskega pastoralnega sveta naše župnije. Člani so postali:

Natalija Selšek (tajnica), Rebeka Jerina (zapisnikar), Jože Bokal, Marjan Tomažič, Pavla Jemec, Maja Prosenc Sedej, Marko Selšek, Janez Kokalj, Irena Prašnikar, Jaka Vode, Irena Gradišek, Erna Pustotnik, Veronika Lapič, Pavla Grilj in Žiga Cukor.

 


Zapisnik seje št. 66

Zapisnik seje št. 65

Zapisnik seje št. 64

Zapisnik seje št. 63

Zapisnik seje št. 62

Zapisnik seje št. 61

Zapisnik seje št. 60

Zapisnik seje št. 59

Zapisnik seje št. 58

Zapisnik seje št. 57

Zapisnik seje št. 56

Zapisnik seje št. 55

Zapisnik seje št. 54

Zapisnik seje št. 53

Zapisnik seje št. 52  

Zapisnik seje št. 51

Zapisnik seje št. 50

Zapisnik seje št. 49

Zapisnik seje št. 48  5.izredna seja

Zapisnik seje št. 47

Zapisnik seje št. 46

Zapisnik seje št. 45

Zapisnik seje št. 44

Zapisnik seje št. 43

Dekanijisko srečanje ŽPS - 20. januar 2019

Zapisnik seje št. 42

Zapisnik seje št. 41

Zapisnik seje št. 40

Zapisnik seje št. 39

Zapisnik seje št. 38

Zapisnik seje št. 37

Zapisnik seje št. 36

Zapisnik seje št. 35

Zapisnik seje št. 34

Zapisnik seje št. 33

Zapisnik seje št. 32

Zapisnik seje št. 31

Zapisnik seje št. 30

Zapisnik seje št. 29

Zapisnik seje št. 28

Zapisnik seje št. 27

Zapisnik seje št. 26

Zapisnik seje št. 25

Zapisnik seje št. 24

Zapisnik seje št. 23

Zapisnik seje št. 22 (Nagovor misijonarjev)

Zapisnik seje št. 21

Zapisnik seje št. 20

Zapisnik seje št. 19

Zapisnik seje št. 18

Zapisnik seje št. 17

Zapisnik seje št. 16

Zapisnik sestanka: št. 15 (2.izredne seje)

Zapisnik seje: št. 14

Zapisnik seje: št. 13

Potek slovesnosti ob sprejemu Fatimske Marije

Zapisnik seje: št. 12

Zapisnik seje: št. 11

Zapisnik seje: št. 10

Zapisnik seje: št. 9

Zapisnik seje: št. 8

Zapisnik seje: št. 7

Zapisnik seje: št. 6

Zapisnik seje: št. 5

Zapisnik seje: št. 4

Zapisnik seje: št. 3

Zapisnik seje: št. 2

Zapisnik seje. št. 1

 

Svet hrepeni po Bogu

 

“Iščite nove poti, da bi Božjo Besedo razširili v vsak kotiček sveta.”

papež Frančišek

OKROGLA MIZA: Župnija – vsi dobrodošli?

Jesensko srečanje članov ŽPS 19. novebra 2016 v Zavodu sv. Stanislava

PPS september 2016: 1. Veselje in lepota zakonske ljubezni

Nagovor g. nadškofa Stanislava Zoreta na srečanju članov ŽPS (5.marec 2016)

Srečanje članov ŽPS, marec 2016  

Poslanstvo članov Župnijskega pastoralnega sveta v župniji je, da pomaga župniku odkrivati konkretna področja življenja župnije in da se v njih dejavno prepozna. Zavedajoč se teološke narave Cerkve (Kristus jo je ustanovil, zato živi v tem svetu, a ni od tega sveta), so od škofa, ki ga župnik v župniji ponavzočuje, prevzeli odgovornost za posamezna področja življenja župnije, zato imajo pravico župniku svetovati, kot posamezniki ali na sejah ŽPS. Župnik presodi, ali bo njihove nasvete upošteval ali ne, saj se je poklican podrejati predvsem škofu ordinariju, poleg tega je za življenje župnije tudi osebno odgovoren. ŽPS je ločen od gospodarskega sveta, ki skrbi za gospodarske zadeve v župniji, ima pa v ŽPS svojega predstavnika.

Člani ŽPS so izvoljeni za dobo petih let, nekateri člani pa so v ŽPS postavljeni že po pastoralnih službah, ki jih opravljajo. V naši župniji je pastoralnih področij kar nekaj, vsa so pomembna in predstavljajo skromen odsev življenja katoliške Cerkve, ki v času, v katerem živimo, združuje približno eno šestino svetovnega prebivalstva. Da bi se lepota Cerkve prepoznala v župniji tako, kot Bog hoče, se morajo člani ŽPS izobraževati, povezovati, usklajevati in dopolnjevati. Predstavljajo karizmatični del življenja Cerkve, medtem ko župnik predstavlja predvsem institucionalnega, čeprav so bili prvi apostoli eno in drugo. Seveda se povezujemo tudi z drugimi župnijami v dekaniji in tudi izven dekanije.