Spominska soba

Vsako leto sprejmemo nekaj romarskih skupin, ki želijo pobliže spoznati življenje in delo našega misijonarja Janeža. Pokažemo jim spominsko sobo s stalno razstavo o dr. Janežu, ki se nahaja v našem pastoralnem domu. Vabimo vas, da tudi vi pobliže spoznate življenje in delo našega misijonarja ob fotografijah in predmetih, ki so ohranjeni. Na željo vam zavrtimo tudi film.

Za ogled stalne rastave pokličite:

Sonja Jemec, 01 5639270, sonja.jemec@gmail.com ali g. župnika Primoža Megliča, 01 5647258

Janeževo sobo so obiskali že številni ljudje, ki jih je prevzela skromnost in širokosrčnost našega misijonarja. Nekaj njihovih misli, ki so jih zapisali v Knjigo vtisov, želimo deliti tudi z vami.

O Janezu Janežu so zapisali:

Dolsko, prelep kraj v naši domovini, kjer se je rodil dr. Janež, bodi ponosno na svojega rojaka, ki je ponesel tvoje ime v svet. Naj ga Bog poveliča, da ga bomo kmalu častili na oltarjih. + Franc Rode, nadškof (18.10.1998)

Strmim nad vsem, ker je naredil moj nekdanji prijatelj, in nad vsem, kar so njegovi rojaki storili zanj. Janko Moder (18.10.1998)

Kar je velikega, rodi trpljenje. Tudi dr. Janež je zrastel iz tolikokrat oznojene in okrvavljene slovenske zemlje. Pokazal je s svojim življenjem, da tudi mala dežela pod Alpami daje velikane, ki objemajo ves svet. Naj bo njegovo življenje kmalu postavljeno na Svetilnik in naj močno zasveti vsem. +Alojz Uran, lj. pom. Škof (15.11.1999)

Zemlja slovenska, kako si majhna in koliko velikih mož si rodila in jih dala svetu. Eden teh sinov slovenske matere je dr. Janez Janež, naj bo on priprošnjik vsem birmancem, ki so bili danes potrjeni v veri, da bodo postali pričevalci in oznanjevalci z zglednim ... življenjem. +Andrej Glavan, ljublj. pom. Škof (14.4.2002)

Imel sem slovesno mašo ob 90 letnici rojstva in krsta velikega misijonarja dr. Janeza Janeža. Čestitam župnijskemu občestvu sv. Helene in želim, da bi bila župnija vredna velikega moža, kristjana in misijonarja. Naj ohranja njegov spomin, da ga bo enkrat lahko kot Božjega svetnika sprejela v svojo sredo. Bog blagoslovi vse, ki oživljajo njegov spomin! +Franc Perko, beograjski škof v pokoju (12.1.2003)

Bog blagoslovi Dolsko! Naj se Kristjani zgledujejo po misijonarju dr. Janežu. Naj njegov zgled zbudi mnogo duhovniških in misijonskih poklicev. +Franc Rode, nadškof (4.4.2004, ob zadnji birmi g. nadškofa in metropolita v Sloveniji pred odhodom na odgovorno mesto ob svetem očetu v Vatikanu)

Z dr. Janežem se osebno nisva poznala. Ker sem pa bil ob istem času kakor on na Koroškem, mi je ostalo v spominu, da je prav on prvi prepričal Angleže in naše ljudi o tragediji, ki se je dogajala koncem maja nad nami. Zaradi njegovega sporočila je bilo ustavljeno vračanje beguncev. Drugo, kar mi je iz njegovega misijonarskega dela zelo prevzelo, pa je njegova daritev, zares življenjska daritev kot kristjana in kot človeka. Koliko ljudi bi v njegovem položaju izgubilo zaupanje in voljo do življenja, dr. Janež pa je prav to stisko spremenil v daritev. Tretja odlika, ki jo je kot zdravnik izvajal in s tem dosegel uspehe, je njegova povezava vere in poklica. Zato sem prepričan, da je Bog to videl in bo tudi prišel dan, ko bo Bog dal Cerkvi pobudo in dokaze za to, da bi dr. Janež bil povišan na oltar pred vesoljno Cerkvijo. +Jožef Kvas (26.11.2000)

Vsa pohvala in priznanje. sestra Mimi Janežič

Slovenci moramo biti Bogu hvaležni za naše velike misijonarje, kot so škof Friderik Baraga, Jožef Keréc, Andrej Majcen in veliko drugih; ko je nemogoče našteti vsa imena.
Med našimi misijonarji pa ima prav posebno mesto misijonski zdravnik dr. Janez Janež. Veliko smo o njem že brali, saj so o njem pisali ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Na tako izredno osebnost v misijonih smo Slovenci lahko upravičeno ponosni.
Zelo sem vesel, da v zbirki selezijanskih Knjižic izide vsaj kratek življenjepis dr. Janeža in poročilo o njegovem delu. Če bi hoteli o njem zbrati vse, bi nastala obširna knjiga. Morda bomo kdaj prišli tudi do takega življenjepisa.
Dr. Janez Janež je močan dokaz, kako Bog v svoji previdnosti vodi pota človeškega življenja, kako si izbira orodja za življenjska pričevanja svoje dobrote, kako jim daje moči, da morejo biti do konca zvesti svojemu poslanstvu.
Danes se javlja pri nas in tudi drugod po svetu vedno več vernih laikov v različnih poklicih, ki želijo iti v misijone. Bog daj, da bi knjižica o zdravniku dr. Janezu Janežu spet spodbudila mlade, ki bi se velikodušno odločili za delo v misijonih.
Iskrena zahvala Bogu, od katerega prihajajo vsi darovi, pokojnemu slovenskemu misijonskemu zdravniku dr. Janezu Janežu in vsem slovenskim in drugim misijonarjem, ki oznanjajo evangelij in delajo za božje kraljestvo na zemlji. Naj Bog obilno blagoslavlja njihovo delo!
Ljubljana, na praznik Kristusovega vnebohoda, 20. maja 1993

dr. Alojzij Šuštar nadškof in metropolit

 

Dr. Janez Janež (1913 – 1990) se je leta 1945 kot zdravnik specialist umaknil iz Ljubljane na Koroško. Tam je bil priča angleškega vračanja domobrancev Titovi Jugoslaviji. Ker se je rešil, se je po zaobljubi odpravil v misijone. Na Kitajskem je delal v bolnišnici v Čautungu. Leta 1952 se je moral spet umakniti pred rdečimi. Ustavil se je v ribiškem mestecu Lotung na Tajvanu. Iz nič je le s svojim strokovnim in organizacijskim delom ustvaril mednarodno slovečo bolnišnico. V nji je bil primarij in hkrati zadnji bolniški strežnik, glavni operater in zmeraj pripravljeni krvodajalec. Živel je skromno kot menih, ves čas na voljo le bolnikom in bolnišnici, in ravno s tem zaslovel po vsem svetu in postal upodobitve vreden junak. Kot zdravnik je bil pionir, kot človek zgled požrtvovalne ljubezni do bližnjega, resnični dobri človek s Tajvana.

Janko Moder

 

Janez Janež je za vse čase človek, skozi katerega sije Božje sonce na vse nas, da nas ogreje za dobroto. Ob njegovem srcu se naše srce lahko za dobro vseh ljudi spoji z vsepresegajočo Ljubeznijo.

Le Božje srce je dobrota in ljubezen sama. Toda človeškemu srcu je po milosti dano, da se tej utelešeni Božji Ljubezni tesno približa.

Tako je bilo srce misijonarja dr. Janeza Janeža. Spojeno z Božjim srcem. Skozenj so se uresničevali vsi Jezusovi blagri.

Njegovo zdravniško delo na daljnjem Tajvanu je bilo delo na božji kliniki. Le v njej je mogoče vrniti zdravje toliko tisočim ljudem. Le zato, ker v njej kirurg operira v znamenju križa, ker daleč v domovini mati moli zanj, in je rž, ki ga je bila nekoč skrila pred pozverinjeno zlobo, žito za posvečeni kruh.

 Berta Golob

 

Ko razmišljam o velikem misijonarju, raste v meni vse večje spoštovanje do njega. Bil je resnično v službi človeka in življenja. Tak način služenja je povezoval s svojo osebno duhovnostjo in prizadevanjem, živeti po evangeliju. Težko je razumeti, da se nekdo tako dobesedno in popolnoma preda zdravljenju in skrbi za bolne in uboge, če v njem ni globokega razloga, ki je prežet z nadnaravnim – Božjim. Vedno bolj sem prepričan, da je v svojem življenju nenehno uresničeval priliko o usmiljenem Samarijanu iz evangelija.

dr. Jože Štupnikar

Zdravnik dr. Janez Janež – mož molitve zmore vse! Molitev, povezanost z Bogom, vnema dejavno ljubezen v srcu.

Anton Pust, ljudski misijonar

 

Kdor si bo ogledal dokumentarni film dr. Fan na Tajvanu, ne bo spoznal samo lika dr. Janeža, marveč bo odkril njegov zgled izjemno požrtvovalne ljubezni v stiski in neomajne vere v Boga, ki presega človeške moči. Iskreno želim, da bi naše veselje in ponos, da smo Slovenci imeli tako izjemne ljudi, preraslo v občudovanje in posnemanje. Ob tako svetlih zgledih, ki svetijo na naši poti, se bodo vse sence in teme razblinile. In vse bo luč!

dr. Janez Grilj

 

Dr. Janez Janež je zame dokaz, da Bog izbere in pokliče tiste, ki jih sam hoče, na posebno delo v Božjem vinogradu. Živel je Kristusovo naročilo, naj v požrtvovalni ljubezni služimo tistim, ki so v hudi telesni in duševni stiski. Bog daj, da bi njegov zgled spodbudil še katerega od mladih za tako plemenito delo krščanske ljubezni in pričevanja za Boga. Vse nas naj spodbuja, da bi ga vsaj v malem posnemali, če ga ne moremo v vsem njegovem junaškem žrtvovanju. On pa naj bo naš priprošnjik pri Bogu. 

dr. Alojzij Šuštar, nadškof

 

Trdna in trajna povezava z Bogom in Jezusom Kristusom je v dr. Janežu utrjevala čudež zastonjskosti. Ker je vedel, da je popolnoma v Božjih rokah, je zmogel vse svoje življenje popolnoma darovati za človeka. Zato je zmogel delati ure in ure brez prestanka, zato je mogel darovati svojo kri, da je reševal človeška življenja, zato je uspel opravljati svojo zdravniško službo skoraj do zadnjega trenutka svojega življenja.

msgr. Alojz Uran, nadškof in metropolit

 

Vaše ljudstvo, hvaležno za dar vere, je tudi samo dalo Cerkvi številne misijonarje. Po njihovem zgledu so še drugi šli po vsem svetu.  … Tukaj bi se rad še posebej spomnil … in zdravnika Janeza Janeža. … Njihovo pričevanje zgovorno dokazuje, kako so vaše škofije duhovno žive in rodovitne.

sveti oče Janez Pavel II., 18. maj 1996, Lj.

 

Prvi slovenski misijonski zdravnik je mož na mestu. Misijonom je dal vse – svoje sposobnosti, svojo požrtvovalnost, svoje srce. Nad njim bdi očitni Božji blagoslov.

msgr. Jožef Kerec, tedanji škof v Čaotungu

 

Že kot otroka je ljubezen do Marije Pletarjevega Janeza globoko prevzela. V zaupanju v Božjo Mater se je v njegovih rokah spletalo tisoče in tisoče rožnih vencev, v urah preizkušnje, sreče, domotožja ali osamljenosti so mu bile jagode rožnega venca iskrene prijateljice.

»Ne iščem ne denarja ne slave ne priznanja. Reven sem bil in revno hočem živeti. Moje življenje je delo, moje največje odlikovanje so številni bolniki, ki me iščejo in upajo, da jim bom lahko pomagal. Oni so moje največje osebnosti in največje odlikovanje jih je videti nasmejane zapuščati bolnišnico.« (dr. Janež)

Vrgel se je v službo bolnim v misijonski deželi z velikim darovanjem in strokovnostjo, v popolni nesebičnosti. Kristusova ljubezen ga priganja. To je njegov moralni kodeks. Molitev pa opora in moč.

Ni bil ne duhovnik ne redovnik, bil je misijonar zdravnik in zdravnik misijonar. Zavest, da zmore in sme razdajati, kar mu je dano – svoje dragocene talente neizmerne ljubezni in strokovnega medicinskega znanja – je s popolnim veseljem napolnjevala dr. Janeza Janeža vseh 42 let bogate misijonske žetve v Kitajski (1948 – 1952) in na Tajvanu (1952 – 1990).

Dobrota dr. Janeža naj ne bo pozabljena, naj zaživi v naši ljubezni do bolnih in ubogih.

Kaj torej nam govori dr. Janež danes?

Vi vsi, ki hočete počastiti moj spomin, imejte čuteče srce in darežljive roke za moje drage bolnike. Postoj in pomisli, česa še nisi storil, pa bi moral storiti za ubogega, bolnega ali kakor koli potrebnega.

Andrej Majcen, misij. v Kitajski in Vjetnamu

 


Imam svojo vest in svoje prepričanje, nisem bil v kaki skupini ali stranki, v srcu sem bil in bom svoboden. Zdravnik sem postal zato, da rešujem življenje, ne da ubijam.

Vedno sem zadovoljen in sem prepričan, da nisem mogel boljšega napraviti, kot iti v misijone delat. Ni na svetu denarja in časti, da bi zapustil svoje bolnike, ki so moj raj in sem v njem popolnoma srečen.

Vem, da nikdar nisem pred človekom padel na kolena, to storim le pred Bogom. Zato mi je Bog naklonil čast, da smem tako dolgo delati v misijonih, kjer imam tako veliko lepega dela.

Moje življenje je tu in za bolnike. Sem kirurg in drugega ne znam. Za to bom dajal odgovor Bogu.

Napravim vse, kar mi zdravniška veda in praksa narekujeta, nato pa prepustim Bogu, da on ozdravi; šele potem molim rožne vence. Jih vidite, koliko jih imam, molkov?

dr. Janez Janež