Skupina za ohranjanje ljudskega izročila

V Društvu misijonarja dr. Janeza Janeža posvečamo pomembno skrb medgeneracijskemu prenosu znanj in izkušenj ter ohranjanju kulturne dediščine. V skupino za ohranjanje ljudskega izročila se povezujejo vsi tisti, ki čutijo, da lahko s svojimi projekti in dejavnostjo prispevajo k razvoju tega področja. Med najdejavnejšimi člani skupine je gotovo Tončka Jemec, skrbna zbirateljica in zapisovalka spominov na pretekle čase. V času njenega delovanja v Društvu smo v društvenem glasilu Feniks ter v zadnjem času tudi v lokalnem mediju Občinske novice objavili vrsto njenih spominov, ki so vezani na način življenja Dovšanov v času pred drugo svetovno vojno in po njej. Spomine zapisuje v obliki proze, pogosto pa jih zloži kar skupaj v pesmi. Ustvarja ne le za odrasle pač pa tudi za otroke.

V tej skupini smo pripravljali v preteklosti še mnoge druge projekte. Sem lahko štejemo zbiranje informacij in pogovorov s številnimi ljudmi, ki so nam razkrili drobne skrivnosti o dr. Janežu.

Tako smo na primer organizirali vrsto prireditev z etnološko vsebino, vsako leto ohranjamo s Pohodom z baklami k polnočnici tudi dediščino božičnega časa. Na nek način spada v to skupino tudi ohranjanje pritrkovalske dediščine, ki ima v naši župniji že dolgo tradicijo. Tudi sicer vzpodbujamo vse zainteresirane, da se vključijo zraven s svojimi idejami, saj omogoča to področje delovanja tako rekoč neomejene razsežnosti.

Dodatne informacije: Mija Bokal, mija.bokal@gmail.com