PevciV na&scaron;i župniji delujejo trije zbori:&nbsp;Zbor Svete Helene,&nbsp;Me&scaron;ani pevski zbor Svete Helene in Me&scaron;ani pevski zbor Sv. Križa. Zbor Svete Helene &scaron;teje od 25 do 30 pevk in pevcev, vaje imajo enkrat do dvakrat na teden. Pojejo pri drugi ma&scaron;i dve nedelji v mesecu in na kulturnih prireditvah v občini Dol pri Ljubljani in drugod. Zbor deluje v okviru Dru&scaron;tva misijonarja dr. Janeza Janeža, vodi ga Marko Sel&scaron;ek. Me&scaron;ani pevski zbor Svete Helene &scaron;teje okoli 16 pevcev, mo&scaron;kih in žensk, večinoma že nekoliko starej&scaron;ih. Vaje imajo od oktobra do junija vsak petek zvečer, pojejo vsako nedeljo pri prvi sveti ma&scaron;i. Pevce veže dolgoletno prijateljstvo ter dolga tradicija petja v zboru. Zbor vodi Marička Zavrl, ki je tudi organistka v farni cerkvi. Me&scaron;ani pevski zbor Sv. Križa &scaron;teje okoli 20 pevk in pevcev iz soseske Sv. Križ. Pojejo pri ma&scaron;ah v cerkvi Sv. Križa, ki so običajno vsako drugo nedeljo ob 9. uri. Zbor vodi Pavle Povirk, ki je hkrati tudi organist. &nbsp; Vabilo k Me&scaron;anemu pevskemu zboru sv. Helene V leto&scaron;njem letu praznuje na&scaron; Me&scaron;ani pevski zbor Sv. Helene že 10. leto delovanja. V tem času se je v zboru zvrstilo že 60 pevcev, morda je pri&scaron;el čas, da se jim pridružite &scaron;e vi. Če z navdu&scaron;enjem spremljate sodelovanje pevcev pri sv. ma&scaron;ah, jim radi prisluhnete na drugih prireditvah ter imate tudi sami veselje do petja, vabljeni v njihovo družbo. Vaje so ob torkih zvečer, pozimi ob 19.30, sicer pa ob 20.00, in ob nedeljah pred drugo sv. ma&scaron;o. Dodatne informacije dobite pri zborovodji Marku Sel&scaron;ku. Vabljeni v odlično družbo veselih ljudi, v kateri ni nikoli dolgčas! http://zupnija-dolsko.rkc.si/index.php/content/display/67<![CDATA[Notno gradivo]]>